Projektové riadenie v komplexnom ERP systéme

Projektové riadenie v komplexnom ERP systéme

ERP systémy umožňujú sledovanie plánovaných projektov a riadenie finančného plánovania projektov. V rámci ERP systému môžu byť jednotlivé projekty rozdelené do fáz a podfáz, pričom každá fáza a podfáza má vlastný budget, plánované termíny a zdroje. Pre každý projekt je možné sledovať rozpočet, plnenie plánu, faktúry a náklady na zdroje. Vďaka tomu je možné efektívne plánovať a riadiť projekty tak, aby boli dokončené včas av rámci stanovených rozpočtov.

Projektové riadenie v ERP systéme umožňuje tiež riadenie zdrojov a kapacity. ERP systémy umožňujú správu pracovných síl, strojov a zariadení, ako aj sledovanie ich využitia v rámci jednotlivých projektov. Vďaka tomu je možné plánovať zdroje tak, aby boli využité efektívne a aby bolo možné prispôsobiť sa zmenám v rámci projektov.

Výhodou projektového riadenia v rámci ERP systému je tiež sprehľadnenie procesov v rámci organizácie. Jednotlivé projekty sú vedené v rámci jedného systému, čo umožňuje ľahké prehľadávanie a analýzu dát. Vďaka tomu je možné rýchlo identifikovať prípadné problémy a prijať korekčné opatrenia. Chcelo by to praktické ukážky že? Nižšie pridávam popis dvoch obľúbených nástrojov s náhľadmi ako to vyzerá v systéme AutoERP|CRM.

Ganttov diagram v projektovom riadení

Ganttov diagram je jedným z najpoužívanejších nástrojov na plánovanie a riadenie projektov. Jeho hlavnou výhodou je schopnosť zobraziť časový plán projektu jednoducho a prehľadne na jednom mieste. Ganttov diagram sa skladá z vodorovných pruhov, ktoré znázorňujú jednotlivé úlohy projektu a ich trvania, a časovej osi, na ktorej sú pruhy umiestnené. Vďaka tomu môže byť Ganttov diagram použitý na identifikáciu možných problémov alebo zádrhelov v projekte a na zmenu plánu v prípade potreby.


Kanban v projektovom riadení

Kanban board je jedným z postupov v projektovom riadení, ktorého vznik siaha až do päťdesiatych rokov minulého storočia, kedy bol vyvinutý v Japonsku. Jeho autorom je Taiichi Ohno, ktorý pracoval pre automobilovú spoločnosť Toyota. Meno Kanban pochádza z japončiny (看板) a používa sa na zlepšenie prehľadnosti a prispôsobivosti nielen výrobného procesu. Pomáha určovať, čo, koľko a kedy sa má vyrábať. Spočiatku bola metóda Kanban využívaná iba spoločnosťou Toyota, ale dnes je veľmi rozšírená po celom svete v rôznych odboroch. Kanban board je zostavený z tematických stĺpcov s nadpismi (napríklad "Nespúšťať", "Práca v priebehu", "Dokončené" atď.). Kanban karty sa potom zaraďujú do jednotlivých stĺpcov podľa toho, v akom štádiu procesu práve sú. Karty je možné ľahko rozlíšiť vďaka farebnému pozadiu, výraznému komentáru alebo formátu textu (napríklad "dôležité", "urgentné", "priebežné" atď.).


Projektové riadenie je nielen v rámci ERP systému kľúčové pre efektívne riadenie projektov v organizácii. ERP systémy ponúkajú možnosti pre plánovanie, riadenie a sledovanie projektov v reálnom čase, čo umožňuje efektívne využitie zdrojov, optimalizáciu procesov a dosiahnutie cieľov v rámci stanovených časových a finančných limitov.

Fotogaléria


Zdieľať článok

Podobné články

Diskusia

Facebook pozri-sa.sk