Košice či Bratislava? Kde sa žije lepšie?

Košice či Bratislava? Kde sa žije lepšie?

Európska komisia zverejnila koncom minulého roka v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest správu o výsledkoch v poradí piateho prieskumu, ktorý najvyšší výkonný orgán Európskej únie organizuje od roku 2004 každé štyri roky. 


Prieskum venovaný kvalite života vychádza z rozhovorov s viac ako 58-tisíc respondentmi z 83 miest členských štátov EÚ, Európskeho združenia voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko), Veľkej Británie, západného Balkánu a Turecka. V každom z miest odpovedalo na otázky 700 občanov. 


Stopercentná spokojnosť v Zürichu

Podľa výsledkov až 90 percent Európanov je spokojných so životom v meste, v ktorom žijú. Jedným zo záverov je, že kvalita života vo východoeurópskych mestách sa od posledného prieskumu v roku 2016 výrazne zlepšila a približuje sa severoeurópskym mestám, ktoré tradične v tomto prieskume vedú.

Respondenti odpovedali na otázky z oblasti služieb a vybavenia mesta, ekonomiky, životného prostredia, verejnej dopravy, bezpečnosti, samosprávy či inklúzie, vyjadrili tiež svoju celkovú spokojnosť so životom v ich meste. 

Za stopercentne vhodné miesto pre život určili respondenti švajčiarsky Zürich, najmenej spokojní boli v tomto smere obyvatelia Istanbulu (54 percent). Najspokojnejší so svojím mestom boli ľudia žijúci v Kodani (98 percent), najmenej spokojní zas Belehradčania (63 percent).

Zaujímavým zistením je, že až 9 z 10 obyvateľov európskych miest je spokojných so životom vo svojom meste – s jeho verejnou správou, zelenými plochami i verejnou dopravou. Mnohí mestskí obyvatelia však pociťujú nedostatok pracovných miest a bývania, iba 2 z 5 opýtaných si myslia, že je ľahké nájsť si prácu v ich meste. Ďalší  sa zase necítia bezpečne, keď sa v noci presúvajú po meste sami. Ako sú na tom Bratislava a Košice

Prieskum sa na Slovensku týkal Bratislavy a Košíc, kde kvalitu života hodnotilo spolu 1400 respondentov. 

Z ich odpovedí vyplýva, že 92,5 % respondentov je spokojných so životom v Bratislave a ešte viac respondentov - 94,5 % je spokojných so životom v Košiciach. Hlavné mesto Bratislavu hodnotí 93 % opýtaných ako celkovo dobré miesto na život, no ešte väčšia spokojnosť je u Košičanov - až 95 % respondentov odpovedalo kladne. 

Medzi slabšie stránky našich miest patrí najmä prístup k zdravotným službám (KE 61 % spokojných so zdravotnou starostlivosťou v ich meste, BA – spokojnosť len u 46 % opýtaných), ceny bývania (KE 31 % opýtaných súhlasí, že bývanie v Košiciach je cenovo dostupné, v Bratislave si to myslí len 15 % opýtaných) a ich čistota (až 63 % Košičanov považuje svoje mesto za čisté, zatiaľ čo len niečo viac ako 31 % opýtaných Bratislavčanov). Veľký rozdiel zaznamenal prieskum v oblasti trhu práce (BA – 69 % spokojných, KE – 27 %). Relatívnu spokojnosť vyjadrili respondenti s cenami verejnej dopravy (BA - 85 % a KE - 84 %) i úrovňou kultúry (KE – 89 % a BA – 86 %).Porovnanie spokojnosti obyvateľov európskych miest 


Zdravotná starostlivosť
Priemer: 70 %
Bratislava: 46 %
Košice: 61 %
Minimálna spokojnosť: Skopje 35 %
Maximálna spokojnosť: Zürich 94 %

Športové možnosti
Priemer: 74 %
Bratislava: 53 %
Košice: 62 %
Minimálna spokojnosť: Palermo 32 %
Maximálna spokojnosť: Zürich 94 %

Kultúrne možnosti
Priemer: 83 %
Bratislava: 86 %
Košice: 89 %
Minimálna spokojnosť: Valetta 40 %
Maximálna spokojnosť: Zürich 97 %

Zeleň v meste
Priemer: 77 %
Bratislava: 55 %
Košice: 73 %
Minimálna spokojnosť: Atény 29 %
Maximálna spokojnosť: Malmö 96 %

Kvalita ovzdušia
Priemer: 62 %
Bratislava: 55 %
Košice: 55 %
Minimálna spokojnosť: Skopje 13 %
Maximálna spokojnosť: Zürich 95 %

Hlučnosť v meste
Priemer: 65 %
Bratislava: 60 %
Košice: 58 %
Minimálna spokojnosť: Bukurešť 31 %
Maximálna spokojnosť: Oulu 88 %

Čistota mesta
Priemer: 62 %
Bratislava: 31 %
Košice: 63 %
Minimálna spokojnosť: Palermo 8 %
Maximálna spokojnosť: Luxemburg 94 %

Pracovné príležitosti
Priemer: 42 %
Bratislava: 69 %
Košice: 27 %
Minimálna spokojnosť: Palermo 3 %
Maximálna spokojnosť: Praha 81 %

Cenová dostupnosť bývania
Priemer: 39 %
Bratislava: 15 %
Košice: 31 %
Minimálna spokojnosť: Ženeva 5 %
Maximálna spokojnosť: Oviedo 74 %

Úroveň verejnej dopravy
Priemer: 73 %
Bratislava: 65 %
Košice: 56 %
Minimálna spokojnosť: Palermo 22 %
Maximálna spokojnosť: Zürich 97 %

Cenová dostupnosť verejnej dopravy
Priemer: 71 %
Bratislava: 85 %
Košice: 84 %
Minimálna spokojnosť: Riga 37 %
Maximálna spokojnosť: Tallinn 91 %

Dobré miesto na život rodín s malými deťmi
Priemer: 82 %
Bratislava: 84 %
Košice: 89 %
Minimálna spokojnosť: Istanbul 46 %
Maximálna spokojnosť: Glasgow 99 %

Dobré miesto na život seniorov
Priemer: 80 %
Bratislava: 79 %
Košice: 79 %
Minimálna spokojnosť: Istanbul 42 %
Maximálna spokojnosť: Aalborg 99 %

Dobré miesto na život gayov a lesieb
Priemer: 78 %
Bratislava: 80 %
Košice: 77 %
Minimálna spokojnosť: Ankara 22 %
Maximálna spokojnosť: Glasgow 99 %

Bezpečnosť v noci
Priemer: 75 %
Bratislava: 72 %
Košice: 69 %
Minimálna spokojnosť: Atény 38 %
Maximálna spokojnosť: Kodaň 94 %

Bezpečnosť v MHD
Priemer: 83 %
Bratislava: 72 %
Košice: 81 %
Minimálna spokojnosť: Rím 43 %
Maximálna spokojnosť: Ľubľana 93 %

Pružnosť samosprávy na vyriešenie požiadaviek občanov
Priemer: 56 %
Bratislava: 60 %
Košice: 62 %
Minimálna spokojnosť: Palermo 13 %
Maximálna spokojnosť: Zürich 86 %

Korupcia v samospráve (vyjadrenie nesúhlasu)
Priemer: 49 %
Bratislava: 32 %
Košice: 32 %
Najviac nesúhlasiacich: Belehrad 11 %
Najmenej nesúhlasiacich: Aalborg 83 %

Spokojnosť so životom v meste
Priemer: 89 %
Bratislava: 92 %
Košice: 95 %
Minimálna spokojnosť: Belehrad 63 %
Maximálna spokojnosť: Kodaň 98 %

Všeobecne dobré miesto na život
Priemer: 91 %
Bratislava: 93 %
Košice: 95 %
Minimálna spokojnosť: Istanbul 54 %
Maximálna spokojnosť: Zürich 100 %


Zdroj: kosicednes.sk


Fotogaléria


Zdieľať článok

Podobné články

Diskusia

Facebook pozri-sa.sk